mita2.jpg

II

KOTI JA PUKU

Miten on parhaiten valmistauduttava luomaan uutta kotia. Järjellisen ja tarkoituksenmukaisen puvun merkitys. Välttämättömiä parannuksia. Kauneus ja tarkoituksenmukaisuus eivät ole keskenään ristiriidassa. Puvun vaikutus terveyteen.  —  Naisen puvun vaikutus koko ihmissuvun kehitykseen ja hyvinvointiin. Kureliivien kirous.

Keskusteltaessa naisen elämää ja tehtäviä koskevista kysymyksistä muutamat arat ja turhan kainot sielut ovat suoraan lausuneet julki niinkin merkillisen mielipiteen, että olisi muka parempi, etteivät nuoret tyttömme käsittäisi, mitä kaikkea avioliittoon sisältyy, koska kerran moinen tietoisuus muka voi vaikuttaa heihin »peloittavasti»! Tätä vastaan panemme jyrkän vastalauseen. Astuminen uuteen maailmaan, uuteen toimintapiiriin, tietämättä, mitä velvollisuuksia se sälyttää hartioillemme, mitkä vaikeudet ovat siellä odottamassa, joiden varalta emme ole ollenkaan osanneet valmistautua  —  se jos mikään toki lienee omiaan vaikuttamaan peloittavasti ja masentavasti.

Kenenkään järkevän ihmisen päähänkään ei pälkähtäisi odottaa, että harjaantumaton alokas, joka ei vielä tunne sotilastoimen ensimmäisiä aakkosiakaan, pystyisi yht'äkkiä vaaran hetkenä toimimaan sotapäällikkönä, tai että kukaan muukaan tärkeään tehtävään kokonaan valmistautumaton voisi tyydyttävästi hoitaa sitä. Kuinka siis voisimme odottaa, että nuori, kokematon nainen pystyisi tehtäväänsä lainkaan valmistautumatta täyttämään vakavat velvollisuutensa puolisona, äitinä ja perheen emäntänä. Molemmat olettamukset ovat yhtä mahdottomia. Tosinhan kummassakin tapauksessa mahdollisesti voi äärettömin ponnistuksin ja väsymättömällä työllä korvata, mitä on tullut laiminlyödyksi, mutta useimmilta se varmasti epäonnistuu. 

»On mahdotonta», muuan etevä kirjailijatar sanoo, »pitää nuorten tyttöjemme kasvatusta liian tärkeänä. He ovat tulevan sukupolven puolisoja ja äitejä, joista koko kansan, jopa koko ihmiskunnan menestys riippuu, ja meidän, joille heidän kasvatuksensa on uskottu, velvollisuutemme on valmistaa heidät suureen tehtäväänsä. Vielä ei ole onnistuttu keksimään oikeaa tapaa täydellisen sopusoinnun saavuttamiseksi näissä asioissa, eikä se voinekaan käydä päinsä, ennenkuin on opittu käsittämään terveen ja luonnollisen ruumiillisen kehityksen tärkeys sekä sen vaikutus koko luonteeseen sekä siveellisessä että älyllisessä suhteessa».

Kun olemme saaneet nuoret tyttömme vakuutetuksi siitä, miten ääretön merkitys tarkoituksenmukaisella puvulla, säännöllisillä elintavoilla, terveellisellä ravinnolla ja tarpeellisella liikunnolla ulkoilmassa on sekä heille että koko tulevalle sukupolvelle, sekä kun nuoret miehemme oppivat antamaan näille seikoille niille todella kuuluvan arvon — silloin on astuttu pitkä askel ihmiskunnan jalostumisen ja edistymisen tiellä, ja paremmat ajat koittavat. Ei kukaan voine kieltää, että useimmat nuoret naiset koettavat  —  joko tieten tai tietämättään  —  kehittää itsessään niitä ominaisuuksia, joita miehet näyttävät ihailevan. Vakavat, ajattelevat nuoret miehet voivat tässä suhteessa olla parannuksen alkuunpanijoina ja vaikuttaa paljoa enemmän, kuin itse osaavat uneksiakaan, tulevien sukupolvien kohtaloon. Kummassakin sukupuolessa elää luontainen vaisto miellyttää toista, ja kuta korkeammalle vaatimukset asetetaan, sitä edullisempaa se on suvun kehitykselle.

Ei ole lainkaan moitittavaa, että koetetaan tehdä alkujaan ainoastaan ruumiin verhoksi aiottu puku niin kauniiksi ja miellyttäväksi kuin mahdollista, kunhan vain puvun terveellisyys ja tarkoituksenmukaisuus eivät siitä kärsi. Mutta on todella hämmästyttävää nähdä, missä määrin ajattelevat, lahjakkaat ja sivistyneet naiset antautuvat mitä turmiollisimpien muotihulluuksien orjiksi. Useimmat naiset näyttävät pukeutumisessaan välittävä ainoastaan siitä, sopiiko se heille tai onko heillä siihen varaa. Siitä ei huolita vähääkään, onko puku terveellinen ja luonnollinen. Tämä on surullinen totuus; mutta jos tahdomme olla rehellisiä, meidän täytyy tunnustaa, että asianlaita todellakin on niin.

Pukeutumistapamme ei oel pelkkä kuoseista ja ihmisestä itsestään riippuva makuasia. Se on ja sen tulee olla ensi sijassa  terveydellinen kysymys. Yksilöllinen maku- ja kauneudenaisti toimikoot kernaasti vapaasti ja tehkööt niitä parannuksia ja koristuksia mielivät, kunhan ne vain eivät pääse vaikuttamaan häiritsevästi puvun varsinaiseen tarkoitukseen.

Mitä siis nuoren vaimon tulee tietää pukeutumisesta, kunn erityisesti otetaan huomioon hänen vastuunalainen kutsumuksensa? Ensi sijassa hänen tulee oppia ymmärtämään, mikä on (I)ehdottomasti vahingollista(I), voidakseen välttää sitä, toiseksi hänen tulee tietää, mikä on hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista, voidakseen käyttää tätä tietoansa sekä omaksi että lastensa ja jälkeläistensä hyödyksi. Siksi hänen tulee tuntea jonkin verran ihmisruumiin rakennetta ja elintoimintoja, sekä myöskin tietää, mitä vaaditaan eri elimien pysymiseksi voimakkaina ja terveinä. Jonkin evrran opetetaan tosin näitä seikkoja koulussa; puhutaan hiukan sydämestä, maksasta, keuhkoista ja niiden toiminnasta, mutta naisellinen kainous estää jatkamasta tutkimuksia vyötäisten alapuolelle.

Naisen tulee välttämättä tietää, että kureliivit ehkäisevät kehitysaikana ruumiin luonnollista kehitystä ja varttuneemmalla iällä estävät sisäelimiä toimimasta moitteettomasti. Hänen on opittava käsittämään, että on mitä suurimmassa määrin vahingollista antaa lanteiden yksin kannattaa suurta painoa, koska juuri siitä johtuvat monet sairaudet, jotka tekevät hänet vähemmän sopivaksi äitiyteen. Jos kureliivit puristetaan liian tiukalle tai jos niitä yleensä käytetään, ne eivät ainoastaan ehkäise keuhkojen toimintaa ja vaikuta häiritsevästi verenkiertoon, vaan myöskin painavat vatsaontelon elimiä alaspäin, jotka vuorostaan tunekvat lantion elimiä suppeampaan tilaan. Tästä johtuu usein emän väärä asento kaikkine sairaalloisine seurauksineen. Rangasitus ei heti seuraa varomattomuutta, mutta harvoin se jää kokonaan tulematta. Joskus sen onnettomat vaikutukset tuntuvat vasta keski-iässä.

Emän muuttuneen asennon aiheuttamia sairauksia ovat pitkällinen umpitauti, verenkiertohäiriöt, lukemattomat vatsasairaudet, hermotaudit, päänsärky ja yleinen heikkous ja voimattomuus, jotka vaikuttavat haitallisesti kysymyksessä olevan henkilön työkykyyn, luonteeseen ja kykyihin yleensä, olkoon hän sitten kutsuttu täyttämään kodissa puolison ja äidin paikkaa tai johonkin muuhun toimntapiiriin.

Toinen hyvin arveluttava epäkohta, johon kiinnitetään aivan liian vähän huomiota, on liian suuri paino lonkilla. Nykyään käytetyt silkkiset alushameet ja silkillä vuoratut päällyshameet oavt katsottavat tässä suhteessa jo parannuksiksi, mutta ei lähimainkaan kaikilla ole varaa sellaiseen komeuteen. Järkevintä on käyttää mukavia, pehmeitä n. s. reformiliivejä, joissa on olkahihnat ja napit alusvaatteiden kiinnittämiseksi. Kehoitamme lämpimästi käyttämään niitä.

Yksistään Amerikassa myödään vuosittain kuusikymmentä miljoonaa kappaletta kureliivejä, siis lähimain yhdet kureliivit koko maan jokaista miestä, naista ja lasta kohden! Onko sitten ihme, että naisemme ovat heikkoja ja hermostuneita ja että koko suku heikkenee heikkenemistään! Muuan näitä seikkoja vakavasti tutkinut kirjailijatar sanoo: »Kureliivhulluus vaikuttaa yhtä turmiollisesti naisiin kuin juoppous miehiin. Molemmissa tapauksissa lienee jyrkkä kieltäytyminen ainoa luotettava parannuskeino. Naisilta ei voi odottaa suurempaa järkevyyttä kureliiveishin kuin juopolta viinapulloon nähden».

Tila ei salli yksityiskohtaisesti kuvata nykyisten muotipukujen suuria ja turmiollisia puutteellisuuksia, vaan kehoitan jokaista tutkimaan asiaa lähemmin itsekseen sekä kohdistamaan huomiota ennenkaikkea seuraaviin seikkoihin:

  1. Alusvaatteiden epäkäytännöllisyys sekä riittämättömyys.
  2. Kureliivien turmiollinen vaikutus ei ainoastaan yksilön omaan, vaan myöskin tulevien sukupolvien terveyteen ja kehittymismahdollisuuksiin.
  3. Raskaat ja laahavat hameet, jotka estävät vapaasti liikkumasta.
  4. Puvun epätasaisuus. Vatsanpohjaa ja lanteita peittävät moninkertaiset, raskaat ja lämpimät vaatteet, jotavastoin käsivarsia, rintaa ja jalkoja peittää vain ohut pumpuliverho.
  5. Korkeakorkoiset kengät, jotka häiritsevät ruumiin luonnollisia tasapainosuhteita aikaansaaden muutoksia emän asennossa.

Näiden lisäksi tahtoisimme omasta puolestamme mainita huomattavan epäkohdan, josta naisia valitettavasti ei helposti saa vapautetuksi. Tarkoitan naisten harrastuksen ja tiedon puutetta sekä kykenemättömyyttä näkemään, mitä terveys ja järki vaativat puvulta.

Ajattelemattomuus ja tietämättömyys ovat peloittavia voimia, jotka saavat aikaan tässä maailmassa yhtä paljon pahaa kuin konsanaan todellinen ilkeys ja vahingoittamisen halu. Ryhtykööt nuoret naisemme päättävästi ja tarmokkaasti taisteluun näitä yhteiskunnan vihollisia vastaan, missä hyvänsä ne ilmenevätkin. Pankoot he toimeen ristiretken, oikean hävityssodan kaikkia vallitsevia epäterveellisiä ja turmiollisia pukuhulluuksia vastaan. Koettakoon jokainen kohdaltaan vaikuttaa siihen, että pidetään entistä paremmin huolta pukujen terveellisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Siunaukselliset vaikutukset näyttäytyvät kyllä aikanaan. Naisten pyrintöjen hedelmänä on oleva terveempi ja onnellisempi ihmiskunta. ■