calc.jpg

KUN OldMan oli kouluikäinen, taskulaskimet olivat jotakin sellaista että niistä voitiin vasta haaveilla, eikä laskutikkukaan ollut kenen tahansa ostettavissa (saatikka opittavissa). Siksipä oli opeteltava laskemaan ainakin kertolaskut tavalla tai toisella. Niinpä seuraava tapa tuli tutuksi.

Oletetaan että meidän on kerrottava luku 97 luvulla 39.

Tehdään alla olevan mallin mukaan kaksi numerosaraketta siten, että kerrottavat luvut ovat ylimmäisinä.

1. vaihe
Vasemmassa sarakkeessa oleva luku puolitetaan koko ajan. Jos puolitettava luku on pariton, siitä jää puolitettaessa jäännös, josta ei kuitenkaan välitetä. Samanaikaisesti oikean sarakkeen luku kaksinkertaistetaan.

97     x     39
48            78
24          156
12          312 
6            624
3          1248
1          2496  

2. vaihe
Pyyhitään nyt kaikki vasemman sarakkeen parilliset luvut yli ja samoin niitä vastaavat oikean sarakkeen luvut.

97     x     39
48            78
24          156
12          312 
6            624

3          1248
1          2496  

3. vaihe
Lasketaan yhteen oikeassa sarakkeessa jäljellä olevat luvut, niin saadaan vastaus.

               39
            1248
            2496
            3783