koyha.jpg

OTE vaivaishoidon johtokunnan pöytäkirjasta 8/2 1866 , koskeva vaivaishoidon ohjesäännön muuttamista.

OTETTIIN käsiteltäväksi viime kokouksessa päättämättä jäänyt kysymys Vaivaishoidon Ohjesäännön muuttamisesta, josta Valtuuskunta oli Johtokunnan lausuntoa vaatinut ja päätti Johtokunta annettavaksi seuraavan lausunnon:
Valtuuskunnan  kirjeen johdosta viime tammikuun 18 p:ltä N:o 5, saa johtokunta lausua seuraavaa:
1:kin. Mitä tulee siihen esitykseen, että vaivaishoidon ohjesääntö olisi muutettava siihen suuntaan, että se sallisi naisten valitsemisen johtokuntaan, katsoo johtokunta muutoksen ei ainoastaan tarpeettomaksi, vaan kokonaan arveluttavaksikin, koska tunnettu asia on, että muutamat kaupungin rouvasihmisistä ovat osoittaneet jotenkin suurta halua vaivaishoidon asioihin sekaantumaan, vaikka ei heillä ole ollut siihen mitään oikeutta, ja ne yritykset joita on tehty, ovat olleet sitä laatua, että miehen järki pitää mahdottomana niitä toteuttaa. Luonnollisesti syntyisi naisten puhevallasta johtokunnassa semmoisia selkkauksia, ettei mitään tasaista asiain johtoa ja kohtuullista arvostelua voisi menestyksellä suorittaa. Jos kumminkin Valtuuskunta pitää välttämättömänä sen, että tunne astuu järjellisen päätännön sijaan, niin jätettäköön sitte vaivaishoito kerrassaan naisten asiaksi, mutta elköön missään tapauksessa miehisten jäsenten toimia vaikeutettako naisten oikullisilla ja epävakaisilla mietteillä, sillä vaivaishoito on muutenkin siksi vaikeaa suorittaa, ettei lisä vaikeuksia kannata sille hankkia. ■