neuwo.jpg

1. Uni eli nukkuminen on sangen hywä, kun se on kohtuullinen, sillä se waikuttaa teräwän ymmärryxen, hyvän muiston ja kewiän työn.
2. Likin ruokaa, juomaa ja unta on lijkunta, askaroitseminen ja työn tekeminen sekä mielelle että ruumijle terveydexi.
3. Älä pidätä wettäs, tuulta ja muuta luonnolista tarwettas.
4. Harjaa eli kanpaa usein pääsi, että aijwon lijat höyryt ulos pääsevät.
5. Kävele ja liiku jotain ylös noustuasi, että loka, joka yöllä on kokoontunut suolijin laskeusi alaspäin persauxeen.
6. Että usein purgerata ja lääkityxiä nauttia on vahingollinen: luonto tottuu wihdoin niihin.
7. Juopumus wäkevistä juomista tekee ihmisen laiskaxi ja uneliaaxi.
8. Suuri äkkinäinen wihastuminen ja raskaspitkällinen murhe ja huoli kuiwaavat ylös ruumijn.
9. Iloinen mieli tyytywäisyys lisää ikää.

Präntätty Wasassa 1786 C.W.Loindieriltä