kansa.jpg

STOP ORJATYÖLLE - aloite työkokeilun rajaamisesta

EHDOTETAAN muutettavaksi lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lain 4 luvun 6 § ensimmäisen lainkohdan sanamuoto työkokeilun kestosta muutetaan muodosta "Työkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta samalla järjestäjällä, tai jos työkokeilun järjestäjänä on kunta, enintään kuusi kuukautta samoissa tehtävissä" muotoon "Työkokeilun kesto on enintään 8 viikkoa."

ALOITTEEN voit käydä allekirjoittamassa täällä. ■